JOKER123

บูชาพระเสริมดวงวันเกิด เสริมโชคลาภดึงดูดทรัพย์2564

ไหว้พระตามราศี2564

สำหรับในวันนี้เว็บไซต์ joker123 ของเรา จะพาทุกท่านมาศึกษาเกี่ยวกับการบูชาพระประจำวันเกิด ตามวันเกิดทั้ง7 วัน เพราะการบูชาชาพระนั้นนอกจากจะช่วยให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราได้เเล้ว ยังสามารถเสริมบารมีอำนาจ เพิ่มโชคลาภแก่ตนเองได้ดีอีกด้วย การบูชาพระประจำวันเกิดเป็นประจำ หรือมีไว้ในห้องพระประจำบ้าน จะมีโอกาสที่ดีเรื่องอะไรบ้าง ต้องมาติดตามกันต่อได้เลย และหากใครที่สนใจอยากดูดวงฟรีและเล่นสล็อตทำเงิน ก็สมัคครเข้ามาได้ทุกเวลา สมัครฟรีตลอด24ชม. พร้อมรับโบนัสฟรีทันที100% และสิทธิพิเศษอีกมายทั้งโปรโมชั่นเสริมที่เลือกได้เองทุกวันตลอด24ชม.

บูชาพระเสริมดวงวันเกิด

บูชาพระเสริมดวงวันเกิด

คนที่เกิดวันอาทิตย์ เป็น ปางถวายเนตร จะทำให้เสริมเรื่องการมีบารมี มีโชคลาภ และมีลาภยศสรรเสริญ
บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอาทิตย์ (สวดวันละ 6 จบ จะมีความรุ่งเรืองและความสุขสวัสดีตลอดกาล)
อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา

คนที่เกิดวันจันทร์ เป็นปางห้ามญาติ หรือ ห้ามสมุทร จะทำให้เสริมเรื่องโชคลาภ ความร่มเย็น
บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันจันทร์ (สวดวันละ 15 จบ จะมีความสุข ความเจริญปราศจากโรคาพยาธิทั้งปวง)
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

คนที่เกิดวันอังคาร เป็นปางไสยาสน์ จะทำให้เกิดความร่มเย็น สงบสุข ภายในครอบครัว
บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันอังคาร (สวดวันละ 8 จบ จะเกิดผลดี)
ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิโน ปะติฏฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ จะ มุตตานัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

คนที่เกิดวันพุธกลางวัน เป็นปางอุ้มบาตร จะบันดาลให้เกิดลาภ ความโชคดีให้ตัวเองและครอบครัว
บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธกลางวัน (สวดวันละ 17 จบ จะมีความสุขสวัสดียิ่ง ๆ ขึ้นไป)
สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะเห

คนที่เกิดวันพุธกลางคืน เป็นปางเลไลยก์ จะทำให้มีโชคลาภจากการทำงานและคนคอยช่วยเหลือดี
บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพุธกลางคืน (สวดวันละ 12 จบ จะมีความเจริญสุขสวัสดี)
กินนุ สันตะระมาโนวะ ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธาคาถาภิคิโตมหิ โนเจ มุญเจยะ จันทิมันติ

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี เป็นปางสมาธิ จะทำให้มีโอกาสที่อยู่เย็นเป็นสุข ในครอบครัว
บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันพฤหัสบดี (สวดวันละ 19 จบ จะมีความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป)
อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

คนที่เกิดวันศุกร์ เป็นปางรำพึง จะทำให้มีสง่าราศี คนเคารพ และมีพลังที่ดีในบ้าน
บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันศุกร์ (สวดวันละ 21 จบ จะมีความสุขสวัสดีตลอดกาลนาน)
อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสะเน สาธุสัมมะเต อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ ปะริสานัญจะตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปะริตตันตัมภะณามะ เห

คนที่เกิดวันเสาร์ เป็นปางนาคปรก อยู่แล้วดีมีโชคลาภ มีบารมี และ ร่มเย็นเป็นสุข
บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์ (สวดวันละ 10 จบ จะมีความสุขความเจริญและเกิดความสวัสดีมีมงคลตลอดกาลนาน)
ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก wattarnpakrat และ hotelsthailand https://travel.kapook.com/view100295.html https://www.thairath.co.th/horoscope/belief/1950989

สรุปภาพรวมทั้งหมดของบทความ เราอยากบอกทุกท่านว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือ การทำจิตใจให้สงบและใคร่ครวญถึงความผิด ชอบ ชั่ว ดี ประกอบกันไปด้วย อีกทั้งต้องดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีและรู้จักแบ่งปันจึงจะเรียกว่าได้บุญอย่างแท้จริง พระประจำบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญ หากเราบูชาได้เหมาะ และบูชาได้ถูกกับตัวเรา นั่นคือ ตรงกับวันเกิดเรา ตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ อานิสงส์ก็จะนำสู่เรา ทำให้ชีวิตดีมาก หากใครที่สนใจอยากดูดวงฟรีและเล่นสล็อตทำเงิน ก็สมัคครเข้ามาได้ทุกเวลา สมัครฟรีตลอด24ชม. พร้อมรับโบนัสฟรีทันที100%บูชาพระเสริมดวงวันเกิด